Πληροφορίες

Οργάνωση
Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων  Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.)

Με τη συνεργασία:
Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Α.Ο.)
Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Χ.Ο.)
Εθνικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδος - Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας (Ε.Σ.Ν.Ε.)

Χρόνος διεξαγωγής
18-20 Απριλίου 2019

Τόπος διεξαγωγής
Ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental
Λεωφ. Συγγρού 89-93
Αθήνα 11745

Υποβολή εργασιών
Έναρξη υποβολής εργασιών 1 Οκτωβρίου 2018
Λήξη υποβολής εργασιών 31 Ιανουαρίου 2019
Καταληκτική ημερομηνία: 15 Φεβρουαρίου 2019

Πιστοποίηση
Βάσει της τελευταίας εγκυκλίου του ΕΟΦ, θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης του χρόνου παρακολούθησης. Με τη λήξη του συνεδρίου θα δίνεται πιστοποιητικό μόνο σε όσους έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος. Χορηγούνται 19 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και 25 ESMO-MORA Category 1 points. Ο αριθμός των Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) που θα χορηγηθεί στον κάθε σύνεδρο, θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης.

Εγγραφές
Η εγγραφή και η παρακολούθηση επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας και σε προπτυχιακούς - μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο.

Ειδικευμένοι ιατροί            150€ 
Ειδικευόμενοι ιατροί              50€
Λοιποί επιστήμονες             50€ 
Νοσηλευτές              Δωρεάν
Φοιτητές             Δωρεάν


Το δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο περιλαμβάνει:

  • Παρακολούθηση των επιστημονικών συνεδριάσεων και είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
  • Συνεδριακό υλικό
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Το δικαίωμα συμμετοχής για φοιτητές* περιλαμβάνει:

  • Παρακολούθηση των επιστημονικών συνεδριάσεων και είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης

*απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής η επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας

Γραμματεία:
E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.
Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 210 98 80 032, Φαξ: 210 98 81 303
E mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.events.gr