Θέματα Συνεδρίου
 • Ιατρική ακριβείας στην ογκολογία (Precision medicine in oncology)
 • Πληθώρα επιστημονικών δεδομένων και διαχείρισή τους
 • Εκπαίδευση και έρευνα στην ογκολογία
 • Ενημέρωση και πρόληψη του καρκίνου
 • Συνδυασμός και αλληλουχίες θεραπειών
 • Μακροχρόνια επιβίωση και τοξικότητα
 • Μοριακή βιολογία, γενετική και ογκολογία
 • Ετερογένεια και εξέλιξη των όγκων
 • Βιοδείκτες νέων θεραπειών
 • Ανοσοθεραπεία του καρκίνου
 • Καρκίνος μαστού
 • Καρκίνος πνεύμονα
 • Καρκίνοι πεπτικού
 • Καρκίνοι ουροποιητικού
 • Γυναικολογική ογκολογία
 • Σπάνιοι όγκοι (ΝΕΤ, σαρκώματα, ΚΝΣ)
 • Ογκολογία νεαρών ενηλίκων και εφήβων
 • Ολιγομεταστατική νόσος
 • Υποστηρικτική, ανακουφιστική ογκολογία και ποιότητα ζωής
 • Εναλλακτική και συμπληρωματική ιατρική στην ογκολογία (Alternative and complementary medicine in oncology)